Spreek je uit voor vluchtelingen!

Bescherm het recht op veiligheid

2759

mensen hebben de petitie getekend

Vluchteling worden is geen keuze. Maar hoe jij handelt en reageert wel. Kijk jij de andere kant op terwijl de roep om een asielstop luider wordt en de bescherming van vluchtelingen wordt ondermijnd? Of kom je in actie en spreek je je uit zodat vluchtelingen in Nederland het recht behouden op een veilige plek? Jouw stem maakt het verschil! 

Je ontvangt maximaal drie emails met updates over de petitie. Je kunt je te allen tijde afmelden. UNHCR gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bekijk onze privacy verklaring voor meer informatie.

Onderteken de petitie en maak je stem hoorbaar 

Wij geloven in het fundamentele recht van elk individu om op te groeien en te leven in een veilige omgeving. Daarom roepen wij op tot actie en vragen wij jou om onze petitie te ondertekenen. 

Met jouw handtekening zetten we ons in: 

  • Tegen de invoering van een asielstop, en vóór een gastvrij Nederland waar mensen die gedwongen op de vlucht zijn, welkom blijven en een veilige plek hebben. 
  • Om de (nieuwe) Tweede Kamer op te roepen om ervoor te zorgen dat er in Nederland te allen tijde fatsoenlijke opvang en bescherming is voor mensen op de vlucht. 
  • Dat het recht op gezinshereniging behouden blijft voor alle vluchtelingen. 

Samen kunnen we het verschil maken en ervoor zorgen dat Nederland een land blijft dat bekendstaat om haar medeleven en gastvrijheid voor mensen op de vlucht.

Lees hier de volledige petitie

Volgens UNHCR hebben beperkend asielbeleid in de afgelopen tien jaar en het huidige negatieve sentiment geleid tot een verslechtering van de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. 

UNHCR vindt het onacceptabel dat asielzoekers geen behoorlijke slaapplek kunnen krijgen wanneer zij asiel aanvragen in Nederland. Deze situatie duurt nu al bijna twee jaar. Verder maken we ons grote zorgen over de oplopende achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND en de lange wachttijden (soms meer dan twee jaar) voor asielzoekers en vluchtelingen. Ook in de procedure om gezinshereniging aan te vragen lopen de achterstanden en wachttijden op. Vluchtelingen in Nederland blijven hierdoor langer gescheiden van hun gezin. 

Daarom is UNHCR een petitie gestart. We roepen op: 
1. Tegen de invoering van een asielstop, en vóór een gastvrij Nederland waar mensen die gedwongen op de vlucht zijn welkom zijn
Vooral in de politiek ligt de focus momenteel op het inperken van de instroom. Er worden maatregelen genomen of voorgesteld die ingaan tegen afspraken die internationaal en regionaal zijn gemaakt, zoals een asielstop of asielquotum. De veilige plek die een garantie was in Nederland is niet langer vanzelfsprekend. Nederland moet staan voor humane opvang en een veilige plek voor asielzoekers en vluchtelingen.  

2. Om ervoor te zorgen dat er in Nederland te allen tijde fatsoenlijke opvang en bescherming is voor mensen op de vlucht 
De Tweede Kamer heeft de taak ervoor te zorgen dat de regering fatsoenlijke opvang verzorgt voor asielzoekers en vluchtelingen. Het jarenlang gevoerde korte termijnbeleid, flinke bezuinigingen in 2015/2016 en tijdens de coronacrisis, is de belangrijkste oorzaak van de huidige opvangcrisis. Er moet extra geld komen om meer personeel te kunnen werven en opvangcapaciteit op te schalen en te behouden. 

3. Om het recht op gezinshereniging te behouden voor alle vluchtelingen 
Het idee om terug te gaan naar het ‘twee statussysteem’ en onderscheid te maken tussen vluchtelingen die gevlucht zijn voor individuele vervolging en vluchtelingen die vluchten voor oorlog en geweld, zal veel meer werk opleveren voor de IND en de rechtspraak en de procedures verder vertragen. Daarbij is het onmenselijk en mag vluchtelingen het recht op gezinsleven niet ontzegd worden. Gezinnen horen samen! 

Wat gebeurt er met mijn handtekening? 

Veel dank als jij actie bent gekomen en je handtekening hebt gezet voor het behoud van een veilige plek voor vluchtelingen. UNHCR Nederland wil jouw stem (handtekening) overhandigen aan de nieuwe woordvoerders asiel en migratie van de Tweede Kamer. Indien mogelijk zullen we deze ook overhandigen aan de formateur van een nieuwe regering.  

De Nederlandse petitie is onderdeel van een wereldwijde UNHCR-campagne voor betere bescherming en het behoud van het recht op asiel voor vluchtelingen. In veel andere landen vinden op dit moment soortgelijke petities plaats. Alle handtekeningen van de verschillende petities tezamen zullen worden overhandigd aan wereldleiders en beleidsmakers op het Global Refugee Forum 13-15 december. 

Wat is UNHCR?

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Al 70 jaar leiden en coördineren wij over de hele wereld hulpacties om vluchtelingen te beschermen en oplossingen te zoeken voor de vluchtelingensituatie.

Dit kunnen wij niet doen zonder jouw hulp.