Spreek je uit voor vluchtelingen!

Iedereen heeft recht op een veilige plek

1169201

mensen wereldwijd hebben de petitie getekend

Vluchteling worden is geen keuze. Vele conflicten ontwrichten momenteel ontelbare levens. Miljoenen mensen zijn op zoek naar veiligheid en en een toekomst vrij van angst. Jouw stem is nodig om mensen op de vlucht te beschermen. Kijk jij de andere kant op terwijl de roep om een asielstop in Nederland luider wordt en de bescherming van vluchtelingen in het gedrang komt? Of kom je in actie en spreek je je uit zodat vluchtelingen het recht houden op een veilige plek? Jouw stem maakt het verschil!

Onderteken de petitie en laat je stem horen

Wij geloven in het fundamentele recht van ieder mens om op te groeien en te leven in een veilige omgeving. Daarom roepen wij op tot actie en vragen wij jou om onze petitie te ondertekenen. 

Met jouw handtekening zetten we ons in: 

  • Om de (nieuwe) Tweede Kamer op te roepen om ervoor te zorgen dat er in Nederland te allen tijde fatsoenlijke opvang en bescherming is voor mensen op de vlucht. 
  • Om een asielstop te voorkomen, en vóór een gastvrij Nederland waar mensen die gedwongen op de vlucht zijn, welkom blijven en een veilige plek hebben. 
  • Om ervoor te zorgen dat alle vluchtelingen, of ze nu vluchten voor oorlog en geweld of vervolging, kunnen herenigen met hun gezin. 

Samen kunnen we het verschil maken en ervoor zorgen dat Nederland een land blijft dat bekendstaat om haar medeleven en gastvrijheid voor mensen op de vlucht. Onderteken vandaag nog deze petitie en laat je stem horen voor een rechtvaardig en humaan Nederland. 

Lees hier de volledige petitie

Volgens UNHCR hebben beperkend asielbeleid in de afgelopen tien jaar en het huidige negatieve sentiment geleid tot een verslechtering van de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. 

UNHCR vindt het onacceptabel dat asielzoekers geen behoorlijke slaapplek kunnen krijgen wanneer zij asiel aanvragen in Nederland. Deze situatie duurt nu al bijna twee jaar. Verder maken we ons grote zorgen over de oplopende achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND en de lange wachttijden in de asielprocedure (soms meer dan twee jaar). Ook in de procedure om gezinshereniging aan te vragen lopen de achterstanden en wachttijden op. Vluchtelingen in Nederland blijven hierdoor langer gescheiden van hun gezin. 

Daarom is UNHCR een petitie gestart. We roepen op: 
1. Om de (nieuwe) Tweede Kamer op te roepen om ervoor te zorgen dat er in Nederland te allen tijde fatsoenlijke opvang en bescherming is voor mensen op de vlucht.
De Tweede Kamer heeft de taak ervoor te zorgen dat de regering fatsoenlijke opvang verzorgt voor asielzoekers en vluchtelingen. Het jarenlang gevoerde korte termijnbeleid, flinke bezuinigingen in 2015/2016 en tijdens de coronacrisis, zijn de belangrijkste oorzaken van de huidige opvangcrisis. Er moet extra geld komen om meer personeel te kunnen werven en opvangcapaciteit op te schalen en te behouden.

2. Om een asielstop te voorkomen, en vóór een gastvrij Nederland waar mensen die gedwongen op de vlucht zijn, welkom blijven en een veilige plek hebben.
Vooral in de politiek ligt de focus momenteel op het inperken van de instroom. Er worden maatregelen genomen of voorgesteld die ingaan tegen afspraken die internationaal en regionaal zijn gemaakt, zoals een asielstop of asielquotum. De veilige plek die een garantie was in Nederland is niet langer vanzelfsprekend. Nederland moet staan voor humane opvang en een veilige plek voor asielzoekers en vluchtelingen.

3. Om ervoor te zorgen dat alle vluchtelingen, of ze nu vluchten voor oorlog en geweld of vervolging, kunnen herenigen met hun gezin. 
Het idee om terug te gaan naar het ‘twee statussysteem’ en onderscheid te maken tussen vluchtelingen die gevlucht zijn voor individuele vervolging en vluchtelingen die vluchten voor oorlog en geweld, zal veel meer werk opleveren voor de IND en de rechtspraak en de procedures verder vertragen. Daarbij is het onmenselijk en mag vluchtelingen het recht op gezinsleven niet ontzegd worden. Gezinnen horen samen! 

Wat gebeurt er met mijn handtekening? 

Veel dank als jij in actie bent gekomen en je handtekening hebt gezet voor het behoud van een veilige plek voor vluchtelingen in Nederland.

De Nederlandse petitie is onderdeel van de wereldwijde UNHCR-campagne Hope away from home voor betere bescherming en het behoud van het recht op asiel voor vluchtelingen. In veel andere landen vinden op dit moment soortgelijke petities plaats. Op deze pagina zie je het totaal aantal handtekeningen. Alle handtekeningen van de verschillende petities tezamen zullen worden overhandigd aan wereldleiders en beleidsmakers op het Global Refugee Forum 13-15 december. UNHCR Nederland gaat ook in gesprek met de nieuwe woordvoerders asiel en migratie en laat in deze gesprekken weten dat er veel mensen zijn zoals jij, die zich uitspreken voor een beter beleid voor vluchtelingen. 

Wat is UNHCR?

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Al 70 jaar leiden en coördineren wij over de hele wereld hulpacties om vluchtelingen te beschermen en oplossingen te zoeken voor de vluchtelingensituatie.

Dit kunnen wij niet doen zonder jouw hulp.